บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง

สิ่งที่ควรทำในการออกแบบงานพิมพ์

องค์ประกอบที่ดี

- พาดหัว เป็นหัวข้อหลัก โดดเด่น และชัดเจน
- รูปภาพ ภาพแนวคิดหรือลูกเล่นที่ต้องการจะสื่อ ในตัวสินค้าหรือ
บริการนั้น ๆ

- เนื้อหา เป็นถ้อยคำที่เป็นตัวอักษรประกอบ ซึ่งโดยมากเป็นข้อความ
ที่ไม่ยาวนัก

- ภาพสินค้า จะเป็นภาพสินค้าหรือบริการ หรือเป็นชื่อของผู้ที่ผลิต
ในบางครั้งก็อาจเพิ่มเครื่องหมายการค้า

กระดาษที่ใช้พิมพ์ต้องใช่

1. กระดาษอาร์ตมัน 130 - 160 แกรม

2. กระดาษอาร์ตมัน 190 - 310 แกรม

3. กระดาษปอนด์ 80 - 120 แกรม

ขนาดกระดาษต้องโดนใจ

- ขนาด 210 x297 mm (A4)

- ขนาด 297 x420 mm (A3)

- ขนาด 420 x 594 mm (A2)

- ขนาด 594 x 840 mm (A1)

- ขนาดอื่นๆ

 

ทั้งหมดแค่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบงานสิ่งพิมพ์