บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง

“โปสเตอร์” สื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังไม่ตาย

ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้บริโภค จึงไม่แปลกที่สื่อเก่าอย่างสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ถูกสื่อดิจิตอลเข้ามาแทรกแซง เมื่อพูดถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คนสมัยใหม่อย่างคน Gen Z มักจะนึกถึงสื่อ Social Media ต่าง ๆ อย่าง Facebook, IG หรือ Twitter แต่สำหรับคน Gen อื่น ๆ เช่น Baby Boomer, Gen X และ Gen Y นั้นยังเห็นประโยชน์และความสำคัญของสิ่งพิมพ์อยู่ เพราะเกิดมาทันในยุคที่สิ่งพิมพ์ยังรุ่งเรือง 

สำหรับสิ่งพิมพ์อย่าง “โปสเตอร์” นั้นถือว่ายังไม่ตาย เพราะเรายังเห็นโปสเตอร์กันได้บ่อย ๆ ตามป้ายโฆษณา, ตามป้ายรถประจำทาง และที่เห็นบ่อยที่สุดคงเป็นตามโรงหนังที่ยังมีโปสเตอร์หนังใหม่ ๆ ติดอยู่ตลอด โปสเตอร์จึงยังเป็นสื่อที่ทรงพลังมาถึงยุคปัจจุบัน ทุกคนคงเคยเห็นโปสเตอร์ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นป้ายกระดาษขนาดใหญ่ที่มีภาพและข้อความประกอบ ซึ่งนำเสนอใจความที่เจ้าของโปสเตอร์ต้องการสื่อไปถึงผู้ชม 

โปสเตอร์นั้นมีหลายประเภท สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการโฆษณาสินค้า, ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมอีเว้นท์ต่าง ๆ และบ้างครั้งใช้ให้ความรู้เพื่อการศึกษา เป็นต้น มาดูกันว่าเรามีวิธีแบ่งโปสเตอร์ออกเป็นกี่แบบ 

โปสเตอร์นั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก 

1. โปสเตอร์ที่ติดภายในอาคาร เรียกอีกอย่างว่า Indoor Media ซึ่งหมายถึงโปสเตอร์ที่ติดภายในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในอาคาร, ในโรงหนัง หรือในห้างสรรพสินค้า 

2. โปสเตอร์ที่ติดภายนอกอาคาร เรียกอีกอย่างว่า Out of Home Media ซึ่งหมายถึงโปสเตอร์ที่ติดภายนอกสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตามป้ายรถเมล์, ตามป้ายบนฟุตบาท รวมไปถึงพวกป้ายบิลบอร์ดใหญ่ ๆ 

3. โปสเตอร์บนสื่อเคลื่อนที่ เรียกอีกอย่างว่า Mobile Media คือโปสเตอร์ที่ทั้งภายในและภายนอกรถเมล์ หรือรถสาธารณะต่าง ๆ 

4. โปสเตอร์ 3 มิติ หรือ 3D Poster เป็นลักษณะสื่อผสม เช่น บิลบอร์ดที่มีส่วนยื่นออกมา

ในบางครั้งเราอาจจะแบ่งโปสเตอร์ตามจุดประสงค์ของการใช้งานคือ:

1. โปสเตอร์ที่ใช้ในการค้า (Commercial Poster) เช่น ใช้ในการโฆษณา, ใช้กระตุ้นยอดขาย, ใช้เพื่อโฆษณาแบรนด์, ใช้เพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่, ขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า เป็นต้น 

2. โปสเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ในการค้า (Non-Commercial Poster) เช่น ใช้ในการรณรงค์หาเสียง, ใช้รณรงค์เพื่อการกุศล และใช้เพื่อประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

องค์ประกอบของโปสเตอร์

มาดูกันว่าองค์ประกอบหลักของโปสเตอร์นั้นมีอะไรบ้าง

1. รูปภาพ (Picture) รูปภาพมีบทบาทและความสำคัญมาก เพราะในการทำโปสเตอร์เราจะสื่อด้วยภาพเป็นหลัก โปสเตอร์ที่ดีควรมีภาพที่เด่น สะดุดตา มีคามน่าสนใจ และสื่อความหมายได้ดี 

2. พาดหัว (Headline) ในการเขียนข้อความบนโปสเตอร์จำเป็นจะต้องมีพาดหัวเสมอ เพราะพาดหัวเป็นส่วนที่เด่นสุดในประเภทข้อความ พาดหัวบนโปสเตอร์ที่ดีนั้นต้องสะดุดตา สะดุดใจชวนให้ติดตามอ่านต่อไป ควรจะมีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ เป็นข้อความที่สั้น กระชับ ได้ใจความ

3. พาดหัวรอง (Sub Headline) ข้อความที่มีขนาดและความสำคัญรองลงมาจากพาดหัว หากพาดหัวเป็นประโยคยาว ทำให้ไม่เด่นไม่สะดุดตา อาจจะตัดทอนตอนใดตอนหนึ่งมาเป็นพาดหัวรองได้ พาดหัวรองอาจใช้เพื่อขยายความจากพาดหัวหลักให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น

4. ใจความ (Body Text) เหมาะสำหรับเขียนอธิบายสินค้าใหม่ที่คนยังไม่รู้จักว่า คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และใช้อย่างไร

5. ข้อความกล่าวอ้างหรือรับรอง (Proof) ส่วนนี้มีไว้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหรือช่วยให้เกิดความมั่นใจในสินค้ามากขึ้น โดยอาจจะเป็นคำอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการพิสูจน์ หรือคำอ้างอิงจากบุคคลดังที่เคยลองสินค้าแล้ว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือก็ได้

6. ข้อความปิดท้าย (Closing) เป็นข้อความสรุปให้ทราบว่าผู้อ่านควรจะทำอย่างไร เช่น ให้ตัดสินใจซื้อ ซื้อได้ที่ไหน ซื้อโดยวิธีใด และสโลแกน เป็นต้น 

7. ชื่อแบรนด์หรือเจ้าของโปสเตอร์ (Owner Name) อาจเป็นชื่อ โลโก้ หรือ Trademark ก็ได้

การออกแบบโปสเตอร์

หลายคนรู้ดีว่าการทำโปสเตอร์นั้นมีข้อจำกัดคือ สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างจำกัด และคนดูจะใช้เวลาน้อยมากในการชำเลืองดูโปสเตอร์ แล้วทำอย่างไรโปสเตอร์ของเราถึงจะมีพลังที่สามารถสะกดให้คนหยุดดูได้ การออกแบบโปสเตอร์ที่ดีนั้นจึงมีความสำคัญมาก เพราะโปสเตอร์นั้นเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียว แต่มีองค์ประกอบทั้งรูปภาพและข้อความ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสรุปใจความสำคัญ และออกแบบมาอย่างดีก่อนที่จะพิมพ์โปสเตอร์ 

โดยข้อความที่อยู่บนโปสเตอร์ควรที่จะสั้น กระชับ เข้าใจง่าย มองครั้งเดียวแล้วเข้าใจได้เลย นอกจากนี้ยังควรเป็นคำพูดที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น ถ้ากลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่นก็ควรใช้คำที่ทันสมัย ส่วนคำอธิบายบนโปสเตอร์ไม่ควรยาวจนเกินไป เพราะจะทำให้ดูรกตา ไม่น่าอ่าน และไม่น่าสนใจ ควรเลือกฟ้อนท์ที่อ่านง่าย ไม่ควรเลือกฟ้อนท์ที่ดูผอมและสูง เพราะจะอ่านได้ยากกว่า 

สีภาพบนโปสเตอร์ไม่ควรกลืนกับตัวอักษร ตัวอักษรควรมีความลอยเด่นขึ้นมา หากพื้นหลังโปสเตอร์เป็นสีเข้ม ตัวหน้งสือก็ควรจะเป็นสีขาวหรือสีสว่าง ในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในโปสเตอร์โฆษณานั้นก็ต้องคำนึงถึงความบาลานซ์ด้วย ไม่ให้ดูหนักหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป

สำหรับท่านที่สนใจทำโปสเตอร์ สามารถสั่งทำได้ที่ >>> http://eprint.q-ads.com/qproduct/โปสเตอร์