บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง

โบรชัวร์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยม

สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มักจะนิยมใช้กันนั้นจะมีหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันนั้นธุรกิจแต่ละประเภทจะนิยมใช้สื่อประเภทนี้กันเป็นอย่างมากเพราะจะมีราคาถูก สะดวก มีความรวดเร็ว และเพื่อช่วยส่งเสริมการขาย ซึ่งวิธีในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์นั้นจะมีหลายวิธี มีการพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้มีความทันสมัยเข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ โบรชัวร์ โปสเตอร์ และแผ่นปลิว

ความหมายของโบรชัวร์

โบรชัวร์เป็นสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ชนิดไดเร็คเมล์ (Direct Mail) ผู้ที่ผลิตนั้นสามารถส่งตรงถึงมือของผู้บริโภค ทางไปรษณีย์หรือแจกตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ได้ถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยลักษณะเด่นของโบรชัวร์คือ มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ให้ข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผู้อ่านสามารถเลือกเวลาใดอ่านก็ได้ผู้ออกแบบมีเทคนิคการออกแบบตามอิสระ หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ำกว่าสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น รูปแบบของโบรชัวร์นิยมทำเป็นลักษณะที่สามารถใช้กระดาษมาตรฐานในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงานและงบประมาณที่มีอยู่

ข้อควรคำนึงของโบรชัวร์

1. ควรพับง่ายและไม่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงการใช้โบรชัวร์หลายหน้าเพราะจะทำให้อ่านยากและไม่น่าสนใจ

2. จัดเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมโดยใช้เป็นรูปภาพหรือกราฟฟิกในการนำเสนอ เพราะโบรชัวร์ไม่มีเลขหน้ากำกับ

3. หน้าแรกของโบรชัวร์ต้องออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและน่าหยิบมาอ่าน

การทำโบรชัวร์นั้น จะประกอบไปด้วย ดังนี้

หน้าแรก   เป็นหน้าปกโบรชัวร์ที่จะต้องสะดุดตา ด้วยสีสันหรือข้อความดึงดูดให้คนที่ได้รับโบรชัวร์สนใจที่จะเปิดอ่านหน้าถัดไป  ดังนั้น การเลือกรูปภาพจะต้องดึงดูดสายตา ชัดเจน สีสันสวยงามสอดคล้องกับงาน สำหรับข้อความต้องสั้น  กระชับ ได้ใจความที่สมบูรณ์ เช่น ข้อความที่สอดคล้องกับงานที่นำเสนอ รวมถึงต้องพิจารณาตัวอักษรและขนาดที่จะต้องเลือกให้เหมาะสม

การกำหนดเนื้อหา   เนื้อหาที่จะนำเสนอในแต่ละหน้าของส่วนที่ถูกพับจะต้องสรุปให้กระชับ ชัดเจน ได้ใจความที่สมบูรณ์เช่นกัน หากเป็นประโยคเรียงติดกันก็ไม่ควรที่จะแน่นเต็มหน้า

การแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย  จะต้องจบเรื่องในหน้านั้น ๆ ไม่ต่อข้อความไปหน้าอื่น หัวข้อย่อให้แตกต่างหรือเด่นจากรายละเอียด โดยใช้ขนาดของตัวอักษรหรือสีตัวอักษรที่แตกต่างออกไป  และการแบ่งหัวข้อย่อย  จะต้องมีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมหัวข้อที่กำหนด

สถานที่ติดต่อ  สำหรับส่วนนี้ อาจจะพิมพ์ไว้ท้ายสุดหรือหน้าสุดของโบรชัวร์แต่สิ่งที่ต้องระบุให้ชัดเจนได้แก่ ชื่อสถานที่ เลขที่  ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์มือถือ  ปัจจุบันที่ขาดไม่ได้คือ  อีเมล  เว็บไซต์ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้

และนี่คือข้อมูลส่วนนึงที่เรานำมาบอกกล่าวให้ทั้งคนที่รู้จักและยังไม่รู้จักเกี่ยวกับโบรชัวร์สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันได้รู้จักกันยิ่งขึ้น ซึ่งโบรชัวร์นั้นก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าใครไม่มีเวลาในการทำนั้นเราก็มีร้านรับทำโบรชัวร์และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ มาแนะนำ นั่นก็คือร้าน Q-ads เป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อพิมพ์และบริการสื่อดิจิตตอลครบวงจรอาทิ เช่น รับทำนามบัตร รับทําโบรชัวร์ รับทำโปสเตอร์ รับออกแบบโบรชัวร์ เป็นต้น เป็นร้านที่ทันสมัย มีราคาที่เป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกค้า และสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

สนใจสั่งทำแผ่นพับ สั่งทำโบรชัวร์ และเช็คราคา ได้ที่ http://eprint.q-ads.com/qproduct/แผ่นพับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำโบรชัวร์แบบไหน เตะตา โดนใจคน Gen Y

ประโยชน์ของโบรชัวร์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์