บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง

ราคานามบัตร

ราคานามบัตร
นามบัตรสี 1 หน้า อาร์ตการ์ดด้าน 260 แกรม อาร์ตการ์ดด้าน 300 แกรม
55mm x 90mm 55mm x 90mm
ปริมาณ บาท บาท
100 240.00 250.00
200 480.00 500.00
300 720.00 750.00
400 960.00 1,000.00
500 500.00 550.00
1,000 1,000.00 1,100.00
2,000 2,000.00 2,200.00
3,000 1,500.00 1,800.00
5,000 2,500.00 3,000.00
10,000 5,000.00 6,000.00
นามบัตรสี 2หน้า อาร์ตการ์ดด้าน 260 แกรม อาร์ตการ์ดด้าน 300 แกรม
55mm x 90mm 55mm x 90mm
ปริมาณ บาท บาท
100 390.00 400.00
200 780.00 800.00
300 1,170.00 1,200.00
400 1,560.00 1,600.00
500 1,000.00 1,100.00
1,000 2,000.00 2,200.00
2,000 4,000.00 4,400.00
3,000 3,000.00 3,300.00
5,000 5,000.00 5,500.00
10,000 10,000.00 11,000.00
นามบัตรสี 1 หน้า อาร์ตการ์ดมัน 260 แกรม อาร์ตการ์ดมัน 300 แกรม
55mm x 90mm 55mm x 90mm
ปริมาณ บาท บาท
100 530.00 540.00
200 1,060.00 1,080.00
300 1,590.00 1,620.00
400 2,120.00 2,160.00
500 1,300.00 1,350.00
1,000 2,600.00 2,700.00
2,000 5,200.00 5,400.00
3,000 3,900.00 4,200.00
5,000 6,500.00 7,000.00
10,000 13,000.00 14,000.00
นามบัตรสี 2 หน้า อาร์ตการ์ดมัน 260 แกรม อาร์ตการ์ดมัน 300 แกรม
55mm x 90mm 55mm x 90mm
ปริมาณ บาท บาท
100 680.00 690.00
200 1,360.00 1,380.00
300 2,040.00 2,070.00
400 2,720.00 2,760.00
500 1,700.00 1,750.00
1,000 3,400.00 3,500.00
2,000 6,800.00 7,000.00
3,000 5,100.00 5,400.00
5,000 8,500.00 9,000.00
10,000 17,000.00 18,000.00
** ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%